ספרות החוכמה

בפרק זה נעסוק בהיבטים שונים בכתבים המופיעים בספרים איוב וקהלת