איוב ד'

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר איוב פרק ד'

שיעורים

10:33 איוב פרק ד מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
27:49 איוב ד - "תכירו את אליפז" מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

02:39 תנ״ך - איוב - פרק ד׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית