איוב י"ג

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר איוב פרק י"ג

שיעורים

09:38 איוב פרק יג מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

03:15 תנ״ך - איוב - פרק יג׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית