איוב ל"ח

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר איוב פרק ל"ח

שיעורים

14:56 איוב פרק לח מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
37:15 איוב לח- מענה ה' לאיוב. השאלות רק מתחילות מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

04:37 תנ״ך - איוב - פרק לח׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית