גזירה מסורגת מול גזירה קווית - מבוא

בפרק זה יוסברו ההבדלים בין שתי צורות הגזירה הראשיות - קווית ומסורגת

שיעורים

כיצד נוצרות מילים בעברית מאת EinatHorin, הועלה ע"י איתמר בנית