שורש ומשקל מול בסיס וצורן שלב א׳ - המדריך המלא

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2021

.