תופעות מורפופונמיות

בפרק זה נעסוק בתופעות מורפופונמיות - תופעות צורניות הנובעות מהגייה