צורנים סופיים

בפרק זה נעסוק בצורנים המשפיעים על סופה של המילה