בסיס וצורן גזירה

מאת gali messer, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.