פתרון שאלות בגרות במכניקה שאלון 2020

פתרון שאלות בגרות במכניקה שאלון 2020

פתרונות תרגילים

26:39 בגרות מכניקה 2020 שאלה 4 מתקף ותנע מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
22:29 בגרות 2020 שאלה 1 - בראשית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית