בגרות מכניקה 2020 שאלה 4 מתקף ותנע

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021