הרכבת פעולות

כאן נראה כי בשורת קוד ניתן להרכיב פעולות זו בתוך זו.
מטרות:
- הלומדים ידעו כיצד לצמצם שימוש במשתנים באמצעות הרכבת פעולות זו בתוך זו.
- הלומדים יבינו את היתרון והחיסרון שבהרכבת פעולות.