סרטונים במדעי המחשב

תחום מדעי העוסק בפיתוח כלים לוגיים לפתרון בעיות, והתאמתם למערכות מחשב. בין השאר נכללים בתחום מדעי המחשב עיסוק בסיבוכיות פתרון בעיות מורכבות, וביישום מעשי של אלגוריתמים.
עץ הנושאים באתר שיעור פתוח מאורגן בדומה לתכנית הלימודים לקראת בגרות ברמה של 5 יח"ל במדעי המחשב.