יסודות מדעי המחשב

תחום זה מכיל רעיונות ומושגי יסוד בתחום מדעי המחשב, וכולל היבטים תיאורטיים ויישומיים שלהם.