קוד צד שרת - נושאים מתקדמים

פרק זה מכיל עיסוק בשני אובייקטים הקיימים בצד שרת ומאפשרים שמירת מידע במעבר בין דפים שונים ובין משתמשים שונים - אובייקט session ואובייקט applictaion.
בעזרת שני אובייקטים אלו יכול השרת להעביר מידע בין דפי האתר לגבי משתמש מסוים ולהעביר מידע בין משתמשים שונים באותו האתר.