מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט

הפרק מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט עוסק בהכרת הכלים הבסיסיים המשמשים כותבי אתרים. ביניהם HTML, javascript, טכנולוגיות ASP, ושפת SQL.
השלמת פרק זה תאפשר כתיבת אתר אינטרנט בעל חלקים דינמיים, מערכת רישום משתמשים ושימוש במסדי נתונים, הגבלת הרשאות משתמשים שונים ועוד.