שורשים נחים

בפרק זה נעסוק בשורשים בהם אותיות נחות - אותיות כתובות אך שאינם נהגות.