שורשים

בחלק זה נעסוק בשורשים - קבוצת אותיות בעלות משמעות שבצירוף תבניות (בניינים ומשקלים) יוצרת מילים