עבודה ואנרגיה בעיה 29

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 במאי 2016

להשלים