אנרגיה מכנית ושימורה

בפרק זה נעסוק בהגדרת המושג אנרגיה (קינטית, כובדית, אלאסטית) ובשימורה.