תרגיל תנועה מעגלית ועבודת כוח החיכוך

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 ביולי 2016

להשלים