מערכת קרטזית ומערכת פולרית

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 בינואר 2015

להשלים