עבודה ואנרגיה בעיה 31-1

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 בנובמבר 2016

להשלים