המרובעים שניתן לחסום בהם מעגל

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2017

להשלים