הוכחת המשפט-סכומי צלעות נגדיות במרובע חוסם מעגל

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2017

להשלים