תרגיל מישור משופע 2 גופים עם חיכוך משולב קינמטיקה

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 ביוני 2017

להשלים