שאלון 804 שאלה 2 - משיקים מנקודה שמחוץ למעגל

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בנובמבר 2017

להשלים