תמל"ק 08 - התנגשות פלסטית במסילה אנכית.

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 במרץ 2018

להשלים