מושג יסוד - בחירות - ערוץ הכנסת

מאת משרד החינוך, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 באפריל 2018

להשלים