בגרות בפיזיקה קיץ 1991 מכניקה שאלה 2

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בפברואר 2015

להשלים