בגרות בפיזיקה קיץ 1991 מכניקה שאלה 4

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בפברואר 2015

להשלים