בגרות 2017 שא 1 זריקה בזווית

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 ביוני 2018

להשלים