פיזיקה שאפשר להבין - פיתרון שאלת בגרות בתנועה בתאו

מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 בפברואר 2015

להשלים