פתרון שאלות בגרות במכניקה שאלון 1997

פתרון שאלות בגרות משנת 1997 במכניקה

פתרונות תרגילים

24:41 בגרות 1997 שאלה 3 תנע מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
18:04 1997 2 מעגלית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית