וקטורים - תרגילי פירוק לרכיבים

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2018

להשלים