עמוד 14 תרגיל 3 - גלגלת צפה ומישור משופע

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2018