הפעילות הדיפלומטית של הרצל להשגת צ'רטר

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בפברואר 2019