תוכנית באזל

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בפברואר 2019