חשיבותם של הקונגרס הציוני הראשון ותכנית באזל

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בפברואר 2019