הדרכה לסדר פתרון תרגיל - עגלה, גלגלת ומשקולת

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2019