פתרון דינמיקה י שאלה 2

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2019