עגלה קשורה דרך גלגלות לשתי משקולות - אחת מכל צד

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2019