1997 2 מעגלית

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בספטמבר 2019