שיעורטון: בראשית ב' 25-4 - סיפור הבריאה השני

מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בספטמבר 2019