ראשית העולם והאנושות (בראשית א-י"א)

בחלק זה של תכנית הלימודים נכיר את תחילתו של ספר בראשית העוסק בתחילתה של האנושות