בגרות בתנ"ך | בראשית א | הקראת הטקסט

מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019