תהילים קלז - שיעורצ'יק סיכום לבגרות

מאת Alex Roitman, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בדצמבר 2019