תהלים קל"ז

בפרק זה נעסוק בתהלים פרק קל"ז

שיעורים

04:58 תהלים מזמור קלז מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
05:42 תהילים קלז-תגובות לחורבן ושיבת ציון מאת מלי דואק, הועלה ע"י איתמר בנית
04:48 השלבים בתגובה לאבדן - חביבה שפטר מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית
08:09 תהילים קלז - שיעורצ'יק סיכום לבגרות מאת Alex Roitman, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

04:11 היהודים באים - על נהרות בבל מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

01:15 תנ״ך - תהילים - פרק קלז׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית
01:46 ספר תהילים בניגון מלא פרק קלז מאת עולם התורה, הועלה ע"י איתמר בנית