השלבים בתגובה לאבדן - חביבה שפטר

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בדצמבר 2019