תהילים קלז-תגובות לחורבן ושיבת ציון

מאת מלי דואק, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בדצמבר 2019